EnviNa tur til Estland

Jeg tog mange billeder af arter på den nyligt overståede studietur til Estland, arrangeret af EnviNa. Mange af dem kunne jeg selv sætte navne på, ikke mindst alle fuglene, men blandt sommerfugle og planter var jeg ofte henvist til kollegers store viden. Der mangler fortsat lidt navne her, dem er man velkommen til at bidrage med! Efterhånden som navnene kommer ind, sætter jeg dem på og skriver bidragsyders navn på billedet – det bliver helt sjovt! Alle billederne kan klikkes op, og så skriver man enten en kommentar nedenfor med nummer og navn, eller også kan man sende mig en mail på mads (a) syndergaard.dk
Ud over disse billeder oplevede jeg/vi en masse natur som ikke i samme omfang stillede op til foto, f.eks. pirol (set og hørt), tredækker (kun hørt), dobbeltbekkasin (set og hørt), Engsnarre (set og hørt), drosselrørsanger (hørt), masser af fine traner, hedehøge, rørhøge, soldug (langbladet??) og en hel masse mere som jeg missede – det var en fantastisk!! Tak for en fin tur alle sammen – ingen nævnt ingen glemt 🙂

Ting jeg ikke anede om Estland inden turen:

  • Der er lige så fladt som i Danmark – faktisk er de højeste punkter i Estland menneskeskabte, se nedenfor,
  • Der foregår en omfattende udvinding af olieskifer i den centrale og østlige del af landet. Ud af olieskiferen udvindes (skifer)olie, og den “tømte” skifer efterlades til dels i gigantiske bunker, som er helt op til 200m høje – jeg så en der havde en skihejs til toppen :-O
  • Man er stolte af sin rige natur – men man er ikke meget bedre til at passe på den end vi er heromkring. Vi har meget fokus på ad åre at prøve at genskabe naturlig hydrologi i vores mest værdifulde naturområder, mens esterne har travlt med at grave grøfter, og dræne i bedste danske stil.
  • Der lever næsten 1000 vilde bjørne i Estland, primært i de sydøstlige egne. Men derfor lykkedes det nu ikke mig at se nogen, ikke engang under en lang nat i et bjørneskjul i skoven.

p.s. Mnemosynen på “featured image” fandt jeg selv – ret stolt 🙂